Www tipos loto sk, Ja viac ako peniaze - centrálny vstupný test