Darcek pre mamku, Prečo nemôže slúžiť napr. kolkárska guľa ako peniaze? ktoré vlastnosti spĺňa a ktoré jej chýbajú?