Ako zarucene vyhrat na rulete, Zlavovy kupon duvlan