Lotto velkostna tabulka obuv, Mozem vybrat peniaze z druheho piliera