Peniaze namiestobodou.eu, Daňový bonus a práceneschopnosť