Dajú sa vybrať peniaze z druhého piliera, Darček omalovánka